086 675 8887 — reviewbank.vn@gmail.com

Là Việt Kiểu Mỹ thì có thể vay mua nhà tại Việt Nam không?

Rate this post

Có rất nhiều yếu tố để quyết định đến việc bạn có thể vay mua nhà nếu bạn là Việt Kiều Mỹ. Bạn sẽ phải xét tới nhiều yếu tố khác nhau như: Quốc tịch, điều kiện tài sản, điều kiện thu nhập… Ngoài ra thì bạn cần phải chứng minh thu nhập và những điều kiện mua nhà theo quy định của pháp luật.