086 675 8887 — reviewbank.vn@gmail.com

Gửi tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn khác nhau như thế nào?

Rate this post

Gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn đương nhiên sẽ có sự khác nhau. Sự khác nhau chính là ở lãi suất. Gửi tiết kiệm có kỳ hạn sẽ có lãi suất cao hơn nhiều so với không kỳ hạn. Gửi tiết kiệm không kỳ hạn có lãi suất là 3%/năm và gửi tiết kiệm có kỳ hạn sẽ có lãi suất là 14%/năm.