Quy chế hoạt động chung

Điều 1: Phạm vi áp dụng quy chế

 1. Quy chế hoạt động này quy định về tổ chức, hoạt động của website Reviewbank.vn; Quy định về các nội dung thông tin, kiểm duyệt, biên tập cũng như cập nhật thông tin lên website Reviewbank.vn.
 2. Quy chế hoạt động này được áp dụng đối với tất cả các thành viên thuộc Ban biên tập Website Reviewbank.vn cũng như các cá nhân và tổ chức có liên quan.

Điều 2: Ngôn ngữ trình bày và địa chỉ truy cập wbsite

 1. Ngôn ngữ trình bày nội dung thông tin website: Tiếng Việt (Sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909 – 2001)
 2. Địa chỉ truy cập website hiện tại: Reviewbank.vn
 • Quy chế về thu thập, cung cấp, kiểm duyệt, cập nhật thông tin

Điều 3: Sự phân công nhiệm vụ

 1. Để xây dựng nội dung thông tin trên website là trách nhiệm của ban biên tập, các phòng ban và từng đơn vị đã được phân công phụ trách.
 2. Ban biên tập website sẽ do ban lãnh đạo của Reviewbank quyết định thành lập. Trong đó, ban biên tập chịu trách nhiệm quản lý, giám sát tất cả các thông tin được đăng lên website.
 3. Đội ngũ quản trị website được giao nhiệm vụ nắm giữ tài khoản quản trị của website. Đồng thời có trách nhiệm đảm bảo cho website hoạt động trơn tru, hiệu quả.

Điều 4: Nguồn thông tin thu thập

 1. Các nguồn thông tin từ cá nhân, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.
 2. Các thông tin từ những website có sự liên quan đến thông tin về ngân hàng.
 3. Thông tin từ những người đã từng trải nghiệm các dịch vụ của ngân hàng về vay tiêu dùng cá nhân.

Điều 5: Quy chế cung cấp thông tin

 1. Tất cả các thông tin khi cung cấp cho ban biên tập và đội ngũ quản trị website phải chính xác và có sự trung thực. Đối với tất cả các thông tin được thu thập thì cần phải có nguồn gốc rõ ràng.
 2. Nếu là các văn bản thì cần phải cung cấp dưới dạng các bộ mã của tiếng Việt thuộc phông chữ Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.

Điều 6: Quy chế kiểm duyệt và cập nhật thông tin

Tất cả những thông tin được cập nhật trên website reviewbank.vn đều sẽ được thông qua ban biên tập để kiểm duyệt trước khi đưa lên website.

Điều 7: Xử lý thông tin phản hồi từ độc giả

Ban quản trị mạng sẽ có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp những thông tin phản ánh cũng như các câu hỏi do các cá nhân, tổ chức gửi đến và sau khi được duyệt sẽ đăng lên trên website.

Điều 8: Quy chế về thông tin và độ bảo mật

 1. Tất cả các thành viên thuộc ban biên tập website sẽ chịu trách nhiệm về nội dung và các thông tin do các thành viên thuộc phòng ban chuyên môn của mình gửi đi.
 2. Đội ngũ quản trị mạng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các quy định về chế độ bảo mật thông tin của website. Cụ thể:
 • Cần giữ bảo mật thông tin về mật mã của website
 • Đối với tất cả các thông tin cần có sự bảo mật thì cần tuân thủ theo quy định của nhà nước. Các thông tin tuyên truyền cần phải đảm bảo được tính chính xác, tính thống nhất cũng như sự đa dạng, kịp thời.
 • Bảo mật các thông tin do bạn đọc cung cấp như số điện thoại, email, địa chỉ. Chỉ cung cấp khi được yêu cầu từ những cơ quan chức năng theo quy định của Pháp Luật.