086 675 8887 — reviewbank.vn@gmail.com

Trả lương bằng tiền mặt liệu có được vay tín chấp?

Bạn hoàn toàn có thể vay tín chấp theo lương tiền mặt. Hiện tại có 2 ngân hàng cho vay tín chấp lương tiền mặt là VPBank và Prudential Finance với điều kiện cho vay khá đơn giản. Để vay tín chấp theo lương tiền mặt, bạn cần cung cấp: Giấy xác nhận lương và…

Read More