086 675 8887 — reviewbank.vn@gmail.com

Vay mua nhà cần những thủ tục nào?

Vay mua nhà cần những thủ tục sau đây: Hồ sơ pháp lý bao gồm: CMD, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân nếu bạn chưa lập gia đình. Hồ sơ nguồn thu nhập trả nợ sẽ tuỳ vào mỗi đối tượng mà sẽ có các giấy tờ…

Read More