Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đã ghé thăm website của reviewbank.vn

Chúng tôi mong bạn dành ra vài phút để đọc những thông tin và tìm hiểu những điều khoản sử dụng giữa bạn và Reviewbank.vn.

Thông qua việc truy cập website, sử dụng bất cứ nội dung thông tin, hình ảnh nào tại website này bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định của những điều khoản này và xin vui lòng không sử dụng website này.

Đội ngũ của Reviebank.vn chịu trách nhiệm đảm bảo về tính hợp pháp của việc cung cấp tất cả các nội dung trên website này tới bạn đọc. Tất cả những thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website của chúng tôi đều đã được tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tôc Việt Nam ta.

 

Về bản quyền và thương hiệu

Reviwebank.vn tuyên bố bản quyền sở hữu trí tuệ với các đối tượng trên website

Tất cả mọi nội dung thông tin, hình ảnh trên website, bao gồm cả những văn bản, các thiết kế, đồ họa và mã code đều thuộc bản quyền của Reviewbank.vn hoặc nếu không sẽ do bên thứ 3 cấp phép cho Reviewbank.vn. Bản quyền của chúng tôi được thể hiện bằng dòng chữ “© 2017 ReviewBank. All Rights Reserved.”'

 

Bất cứ nội dung nào thuộc website này bao gồm tên thương mại, nhãn hiệu, mẫu logo công ty…đều thuộc bản quyền sở hữu của Reviewbank.vn. tất cả đều được bảo hộ bởi của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

 

Mọi hành vi trích dẫn, sao chép hay sửa đổi, lưu thông, xuất bản…nếu không được sự cho phép của Reviewbank.vn là xâm phạm bản quyền của chúng tôi. Chúng tôi có quyền yêu cầu ngưng sử dụng và bồi thường thiệt hại cho chúng tôi (nếu có).

 

Về Nội Dung

Reviewbank.vn không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự chậm trễ, thất bại, gián đoạn cửa bất cứ dữ liệu nào khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng website.

Reviewbank.vn có quyền thay đổi hoặc xóa các nội dung, tính năng hay bất cứ chi tiết nào trên website mà không cần phải báo trước với người sử dụng.

 

Reviewbank.vn có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để chống các truy cập trái phép cũng như bảo vệ mọi thông tin trên website có nguy cơ bị sửa đổi, tiết lộ hay bị phá hủy.

 

Chúng tôi có quyền sử dụng bất cứ ý tưởng nào hoặc khái niệm mà bạn đã đưa lên website cho những mục đích không giới hạn.

Chúng tôi cũng có quyền từ chối một số tài liệu của bạn đọc gửi đến mà không cần phản hồi. 

Ngoài ra, khi truy cập vào website Reviewbank.vn, mọi thông tin sẽ được truyền qua một thiết bị hay phương tiện không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi.

 

Về quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Đảm bảo tuân theo pháp luật cũng như các quy định có liên quan đến việc sử dụng website của Reviewbank.vn

Reviewbank.vn cho phép bạn xem, chiết xuất thông tin trên website như in, tải, chuyển tiếp…Nếu bạn đọc có nhu cầu chia sẻ, coppy thì chỉ được sử dụng với mục đích cá nhân, tuyệt đối không được sử dụng cho mục đích thương mại hóa.

 

Tuyệt đối không can thiệp, sửa đổi khiến cho việc sử dụng và quản lý website bị ảnh hưởng.

 

Nếu bạn không hài lòng với bất cứ nội dung thông tin nào hay các điều khoản sử dụng nào tại Reviewbank.vn thì bạn vui lòng ngừng truy cập website.

 

Về điều khoản sử dụng chung

Mọi điều khoản sử dụng đều đã được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng nếu bị vô hiệu hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.